Page 88 - Memoria 2014 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2014 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

Programa MC Integra

El 2014, MC MUTUAL tenia quaranta-set persones amb discapacitat entre el seu equip humà, cosa que representa un 2,35% de la seva plantilla, i el seu web corporatiu incloïa un apartat especial destinat a afavorir la incorporació al mercat laboral de les persones amb discapacitat, en el qual publicava totes les ofertes de la seva borsa de treball i les difonia entre diverses associacions i fundacions, que les derivaven a serveis especials d’ocupació. També es va acollir una persona en pràctiques procedent de Femarec, una entitat que afavoreix la integració social, laboral i cultural de col·lectius en risc d’exclusió.

Eleccions sindicals

Des de l’exercici 2007, MC MUTUAL tria els seus representants sindicals a través del sistema electrònic, un mètode del qual l’entitat va ser pionera. Les últimes eleccions sindicals es van celebrar l’any 2011 i les següents estan previstes per a l’últim trimestre de 2015.

Contractació de béns i serveis

Amb l’objectiu de garantir la igualtat de tracte per a totes les organitzacions interessades a proveir-li productes i serveis, la mútua es compromet a respectar, i complir dins el termini establert i en la

Page 88 - Memoria 2014 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2014 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »