Page 86 - Memoria 2014 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2014 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

opinions i percepcions sobre la comunicació i proposar mesures que la potenciïn.

›› Concursos, en què es fomenta la participació de l’equip humà de l’entitat. Anualment s’escull la millor felicitació nadalenca d’una àrea funcional o unitat de gestió i, de forma biennal, s’escullen els millors dibuixos, presentats pels flls o familiars dels empleats, per convertir-los en la felicitació d’aniversari per als treballadors d’MC MUTUAL.

MC MUTUAL gestiona amb transparència i eficiència els recursos públics de la Seguretat Social. Els seus estats comptables són auditats, anualment, per la Intervenció General de la Seguretat Social i, a més, la mútua disposa de mecanismes de control addicionals com:

›› centralització de les compres.

›› una política de seguretat en la gestió de la informació sanitària (consentiments informats, informació a pacients, etc.).

›› gestió de medicaments i productes sanitaris (comissió de farmàcia).

›› servei de prevenció propi.

›› protecció de dades personals (comitè de seguretat).

›› supervisió de tots els procediments de gestió per part del departament d’auditoria interna.

›› comissió d’igualtat.

›› comitè de gestió ètica.

›› comitè de transparència, creat a finals de 2014, per donar resposta a la Llei 19/2013 de transparència, accés a la Informació pública i bon govern.

Totes aquestes mesures responen al desè i últim principi del Pacte Mundial de les Nacions Unides, pel qual s’estableix que “les empreses han de treballar contra la corrupció en totes les seves formes, incloses l’extorsió i el suborn”.

Gestió transparent

Page 86 - Memoria 2014 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2014 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »