Page 85 - Memoria 2014 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2014 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

Comunicació amb el seu equip humà

MC MUTUAL es comunica amb el seu equip humà de forma fluida, pròxima i bidireccional i facilita el diàleg a través dels canals de comunicació següents:

›› Blog de Direcció General: el 2014 es van publicar seixanta-set entrades i es van registrar 34.999 visites i seixanta-quatre comentaris.

›› Sessions informatives presencials impartides en totes les unitats de gestió per la Direcció General.

›› Esmorzars amb RRHH: es van organitzar catorze reunions, en què cent vuitanta-set persones van plantejar tots els seus dubtes al director de Recursos Humans de l’entitat.

›› Enquestes de satisfacció periòdiques. Es consulta l’equip humà respecte de la formació rebuda, el clima laboral o els riscos psicosocials. El 2014 es va fer la cinquena avaluació de factors del risc d’origen psicosocial, amb una participació del 75% i una satisfacció mitjana de 7,8, la més alta obtinguda fns al moment.

›› Altres canals de comunicació són el portal corporatiu, que inclou un apartat dedicat a la responsabilitat social; el rescataidees, una bústia interna de suggeriments que el 2014 va rebre 271 propostes, cinquanta-cinc més que en l’exercici anterior; la revista de comunicació interna, i el confdencial PRL, un canal habilitat per a recollir els problemes interns de funcionament o relacionals que es presentin en l’organització. L’entitat també disposa d’uns grups estables de comunicació, amb representació de persones de tota l’entitat, la fnalitat dels quals és recollir

2013 2014

Relació Client - Proveïdor

Contingències Professionals

Contingències Comunes

Servei Prevenció

Page 85 - Memoria 2014 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2014 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »