Page 84 - Memoria 2014 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2014 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

També amb l’objectiu de mantenir informats les seves empreses mutualistes i assessors, MC MUTUAL va organitzar 346 sessions informatives, en què es van analitzar diversos aspectes vinculats amb l’activitat diària de les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social. Entre ells:

›› Novetats en la gestió de les baixes mèdiques incloses en el RD 625/2014 i canvis principals establerts en l’avantprojecte de Llei de mútues.

›› Com abordar l’absentisme des de l’empresa. Experiències d’èxit davant la incapacitat temporal.

›› Actualització normativa de Seguretat Social.

›› Canvis en el sistema de cotització a la Seguretat Social, Cret@.

›› Integració de la prevenció de riscos laborals en la gestió empresarial.

›› Enquadrament a la Seguretat Social dels administradors.

›› El conveni d’empresa com a eina de flexibilitat interna. Responsabilitats empresarials en matèria d’accidents de treball i malaltia professional.

›› Què és una mútua.

El 2014, el Campus en línia de formació en temes de gestió administrativa, adreçat especialment als assessors, va continuar ampliant la seva oferta formativa amb cursos nous. A finals de l’exercici, tenia 874 alumnes matriculats.

›› Declaració d’accidents laborals i malalties professionals.

›› Seqüeles d’un accident laboral o d’una malaltia professional.

›› Sistema de liquidació directa CRET@.

En el mateix exercici també es va analitzar la satisfacció de les empreses mutualistes respecte dels serveis que els ofereix MC MUTUAL. Es va preguntar a les empreses associades sobre la seva relació client-proveïdor amb la mútua, sobre la seva conformitat amb la gestió de les contingències professionals i de les contingències comunes i sobre el servei de prevenció.

El resultat va ser molt positiu, atès que totes les categories van obtenir una nota mitjana superior al 7 sobre 10. El servei més ben valorat va ser el de la relació entre l’empresa i la mútua com a client-proveïdor, amb un 8,1, i la resta va millorar la seva puntuació respecte de l’última consulta, efectuada l’any 2012. Es van fer 1.074 enquestes, amb un error mostral del 2,90%.

Page 84 - Memoria 2014 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2014 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »