Page 83 - Memoria 2014 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2014 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

A través del web també es gestionen dues bústies de sol·licitud d’informació. El 2014, la bústia de consultes de la zona privada del web va atendre un total de 2.876 peticions d’usuaris i la bústia allotjada a la zona pública va rebre 412 sol·licituds d’informació.

›› Aplicació: Unade les novetats de l’exercici va ser la posada en marxa de l’aplicació mòbil d’MC MUTUAL, disponible per a dispositius Android i IOS, dissenyada per facilitar informació d’interès a assessors i empreses mutualistes. A l’aplicació d’MC MUTUAL poden consultar informació corporativa de l’entitat, accedir al Butlletí Ofcial de l’Estat (BOE) i revisar els convenis subscrits, les cotitzacions i el calendari laboral. El 2014 es van fer més de cinc-centes baixades d’aquesta aplicació.

›› Butlletí normatiu: MC MUTUAL també remet, diàriament, un resum informatiu amb actualitat legislativa, notícies del sector, novetats generades per l’entitat, enllaços d’interès i comentaris jurídics a un grup de subscriptors que, a fnals de 2014, sumaven deu mil usuaris.

›› Publitrameses electròniques: MC MUTUAL disposa d’una base de dades formada per dinou mil adreces electròniques, cosa que li permet arribar ràpidament a la bústia dels seus mutualistes i assessors per facilitar-los informació d’interès. Les publitrameses electròniques es fan sempre segmentant la informació, tenint en compte el públic objectiu a qui van adreçades i supervisant els enviaments per saber quina temàtica resulta més atractiva per als grups d’interès de l’entitat. El 2014, les comunicacions més seguides van ser les referents a les despeses d’administració, les novetats en la gestió de l’IT,

la revista MC SALUD LABORAL i el canvi en la Direcció General d’MC MUTUAL.

›› Xarxes socials: En aquest exercici també es va incrementar la presència i la participació en les xarxes socials per afavorir la comunicació directa i bidireccional amb els grups d’interès. Fruit d’aquesta major interacció, a fnals de l’exercici, el perfl d’MC MUTUAL a Twitter tenia un 77% més de seguidors (803 persones); a Facebook, un 59% més de “m’agrada” (341), i a Linkedin, un 46% més de seguidors (2.407 persones). En la mateixa data, el canal d’MC MUTUAL a YouTube tenia 97 subscriptors i un total de 32.847 visualitzacions de vídeos.

Page 83 - Memoria 2014 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2014 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »