Page 82 - Memoria 2014 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2014 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

Comunicació amb empreses mutualistes i assessors

MC MUTUAL manté informades les seves empreses associades i els despatxos professionals sobre les novetats que afecten el seu sector d’activitat. I, per tal de facilitar les gestions diàries que han de fer amb la mútua, dissenya noves funcionalitats que poden ser-los d’utilitat i les posa a la seva disposició.

Els canals de comunicació més utilitzats:

›› Web corporatiu (www.mc-mutual.com): El 2014, les visites al web corporatiu de l’entitat van créixer un 20% i es van situar en més de quatre-centes mil.

A la zona pública es va crear un espai en què es pot consultar tota la informació que acompleix la Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern. De la zona privada, accessible mitjançant contrasenya, van destacar: una nova funcionalitat, que permetia que els assessors emetessin, de manera automàtica, calendaris laborals personalitzats per a la seva cartera de clients, i la funcionalitat de consulta del càlcul teòric del pagament delegat, que va continuar augmentant el seu nombre d’usuaris i es va situar, a fnals de l’exercici, amb 4.637 accessos, 3.673 dels quals eren assessors, 446 empreses i 518 grups d’empreses.

Page 82 - Memoria 2014 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2014 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »