Page 81 - Memoria 2014 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2014 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

Cartelleria digital

El 2014 es va continuar ampliant el nombre de centres que disposava d’aquest nou sistema de cartelleria, amb la instal·lació de quaranta-vuit pantalles informatives i amb presència en gairebé la totalitat del territori.

Durant l’exercici se’n van renovar els continguts, dissenyats per fer més agradable l’estada al pacient mentre espera a ser atès i, alhora, mantenir-lo informat sobre canvis normatius d’interès, sobre els serveis que presta MC MUTUAL, sobre els tràmits administratius que ha de fer, sobre cultura preventiva i sobre hàbits de vida saludables.

Materials informatius

També es van editar fullets informatius nous, dirigits als treballadors autònoms adherits, als assessors laborals i als treballadors de les empreses mutualistes, amb informació útil relacionada amb l’activitat diària de les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social, com ara el nou Reial decret 625/2014, sobre els canvis en la gestió i el control dels processos d’incapacitat temporal, el pagament delegat i el servei de fisioteràpia.

I es van actualitzar alguns dels materials dirigits als treballadors protegits, amb informació útil sobre l’actuació d’MC MUTUAL en les contingències comunes, contingències professionals, seqüeles, ingrés en clíniques, prestació per risc durant l’embaràs i la lactància natural, educació sanitària, treball social i prestacions especials.

Page 81 - Memoria 2014 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2014 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »