Page 80 - Memoria 2014 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2014 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

2013 2014

Queixes Reclamacions Suggeriments Agraïments

Programa Seguretat del Pacient a MC MUTUAL

MC MUTUAL va continuar promovent, també, una assistència sanitària de qualitat i exempta de riscos, que minimitza els efectes adversos derivats de l’atenció al pacient mitjançant el programa de Seguretat del Pacient.

En aquest marc, va impulsar múltiples accions, destinades a garantir una atenció més segura a la seva població protegida. Entre aquestes, va organitzar la sessió informativa “Models organitzatius i sistemes de notificació en la gestió de la seguretat del pacient”, en què va reunir diverses organitzacions de l’àmbit sanitari perquè posessin en comú les estratègies i els programes que mantenien per eliminar o minimitzar els riscos derivats de l’atenció sanitària a les seves instal·lacions.

Servei de teletraducció

També es va facilitar la comunicació entre l’equip humà de l’organització i els treballadors protegits que no tenien un domini suficient de l’idioma espanyol per mantenir una conversa amb l’equip sanitari que els atenia.

MC MUTUAL va posar a la seva disposició un servei telefònic de Teletraducció, amb intèrprets nadius que dominaven 79 idiomes i que estaven disponibles les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any.

Page 80 - Memoria 2014 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2014 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »