Page 76 - Memoria 2014 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2014 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

PRINCIPALS COMPROMISOS ASSUMITS

Amb la seva actuació diària, MC MUTUAL garanteix una gestió responsable i eficient dels recursos de la Seguretat Social. L’entitat segueix els principis subscrits en el Codi de Bones Pràctiques, que van signar totes les entitats del sector l’any

2006 i, per afavorir la bona marxa del sistema, també forma part d’organitzacions com AMAT (Associació de Mútues d’Accidents de Treball i Malalties Professionals) o l’OISS (Organización Iberoamericana de Seguridad Social).

MC MUTUAL també col·labora amb el sistema de protecció social i facilita a les seves empreses associades, als treballadors autònoms adherits, als assessors laborals i a altres entitats amb què manté un conveni de col·laboració informació d’interès relacionada amb els canvis legislatius i les novetats sorgides en l’àmbit de la Seguretat Social i de la

Impulsar la bona marxa del sistema

de protecció

social

Page 76 - Memoria 2014 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2014 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »