Page 75 - Memoria 2014 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2014 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

Per a MC MUTUAL, els seus grups d’interès són aquells col·lectius amb què interactua i sobre els quals impacta tota la seva actuació: la població protegida per l’entitat, les empreses associades i els treballadors autònoms adherits, els assessors, el seu equip humà, les administracions públiques, el conjunt de la societat, els seus propis òrgans de govern i participació, les organitzacions que el proveeixen de béns i serveis, el sector de mútues col·laboradores amb la Seguretat Social i les organitzacions sindicals.

Amb l’objectiu d’adaptar al màxim la seva actuació a les seves necessitats concretes, MC MUTUAL manté una relació fluida amb tots aquests, identifica les seves expectatives, analitza la seva satisfacció respecte del servei rebut i té en compte les seves opinions i els seus suggeriments de millora.

MC MUTUAL és una organització socialment responsable i, com a tal, està compromesa amb l’aplicació de principis ètics en totes les seves actuacions. El 2014, l’entitat va continuar aplicant els criteris definits en el Codi Ètic, elaborat el 2010, i va elevar al seu Comitè Ètic els dilemes que van sorgir en aquest àmbit perquè els analitzés en les seves reunions anuals.

En el mateix exercici, MC MUTUAL va reflexionar sobre el camí recorregut en els últims quatre anys per aquest comitè i es va plantejar quins passos havia de seguir en el futur.

ÈTICA I

RESPONSABILITAT

Page 75 - Memoria 2014 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2014 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »