Page 73 - Memoria 2014 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2014 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

MC MUTUAL participa també dels hospitals intermutuals d’Euskadi, a Bilbao, i Llevant, a València; i va mantenir els acords de col·laboració signats amb altres entitats del sector per a la prestació recíproca de proves i la millora de l’atenció ambulatòria en determinades poblacions, a fi d’optimitzar l’ús de les instal·lacions sanitàries i incrementar l’eficiència del sistema.

MC MUTUAL va mantenir els acords de col·laboració signats amb altres entitats del sector per a la prestació recíproca de proves i la millora de l’atenció ambulatòria en determinades poblacions

Page 73 - Memoria 2014 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2014 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »