Page 71 - Memoria 2014 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2014 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

Modalitat de contractació

L’índex de rotació per voluntat pròpia del personal indefnit es va situar en el 0,7%. Per calcular aquest índex, MC MUTUAL té en compte les baixes degudes a

excedències voluntàries i rescissions de contracte per part del treballador.

JORNADA COMPLETA JORNADA PARCIAL TOTAL PER SEXE

Homes Dones Homes Dones Homes Dones

2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 PLANTILLA ESTABLE

440 441 735 744 158 158 339 403 598 599 1.134 1.147

PLANTILLA EVENTUAL

9 5 9 21 10 15 19 34 2 20 28 55

TOTAL PLANTILLA:

449 446 744 765 168 173 418 437 617 619 1.162 1.202

Page 71 - Memoria 2014 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2014 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »