Page 68 - Memoria 2014 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2014 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

EQUIP HUMÀ

El 2014, MC MUTUAL comptava amb un equip humà format per 1.821 professionals, un 66,01% del qual eren dones i un 33,99%, homes.

Un grup de persones amb una gran experiència en l’atenció de la salut laboral i totalment implicat amb la missió de l’organització, atès que la seva mitjana d’antiguitat a MC MUTUAL era de catorze anys i la seva mitjana d’edat, de 44. A finals de l’exercici, un 95,88% tenia un contracte de treball estable a l’organització.

1.821 professionals com

equip humà 14 anys de mitjana

d’antiguitat 95,88% treballadors amb

contracte de treball estable

Page 68 - Memoria 2014 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2014 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »