Page 66 - Memoria 2014 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2014 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

MC MUTUAL també ofereix una àmplia oferta d’activitats educatives en matèria de prevenció de riscos i salut laboral, tant en modalitat presencial com en format en línia, a través del Campus MC MUTUAL.

El 2014, l’entitat va organitzar seixanta-un seminaris, trenta-una jornades tècniques de prevenció i tres seminaris en línia. Aquestaúltimamodalitat de formació és una de les novetats de l’exercici 2014. Els seminaris en línia faciliten l’accés a les sessions formatives a un públic més ampli i permeten transmetre els missatges d’una forma més efcient. La formació en línia es va vehicular a través del Campus MC MUTUAL, que en aquest exercici va tenir 2.867 matriculacions.

Modalitat educativa NOMBRE D’ASSISTENTS

Formació presencial 340

Formació en línia (Campus MC MUTUAL)

2.867

Sessions informatives 1.727

Activitats de sensibilització

Formació

Page 66 - Memoria 2014 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2014 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »