Page 65 - Memoria 2014 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2014 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

Les organitzacions premiades per la Comissió de Control i Seguiment, que va exercir de jurat, van ser Atos Spain, RB España, Orange España, SEAT, SENER, la Unviersitat Pompeu Fabra i la Unión Asesora Piquer, que va rebre un premi especial concedit per la direcció d’MC MUTUAL.

VI Premis MC 28 d’Abril

MC MUTUAL també promou l’adopció d’actituds segures en l’entorn laboral i fomenta la refexió dels treballadors mutualistes i dels estudiants mitjançant els Premis MC 28 d’Abril. Un certamen que commemora el Dia Mundial de la Seguretat i la Salut en el Treball, que MC MUTUAL organitza en col·laboració amb el Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social, l’Institut de Seguretat i Higiene en el Treball i la Fundació Prevent.

El certamen ofereix tres modalitats de participació: fotografa, redacció i reconeixement personal. Un guardó que, en l’edició 2013, va recaure en Héctor Saro, de TUSGSAL, i en Consuelo Alonso, de La Sirena Alimentació Congelada. En la modalitat de fotografa, els guanyadors van ser Mariano Pérez, de l’empresa Magnetti Marelli, i l’estudiant Herlinda García, de l’IES 9 d’Octubre, de Carlet, a València. En la modalitat de redacció, el premi va ser per a Nicole Fontana, del Colegio Hispano-Inglés.

El lliurament de premis va tenir lloc en el marc de la jornada divulgativa “La química del treball” i va comptar amb la presència del Director General d’Ordenació de la Seguretat Social Rafael Antonio Barberá.

Bonus

En la campanya Bonus 2014, MC MUTUAL va revisar la documentació aportada en 367 expedients presentats per les empreses i els va tramitar tots a la Direcció General d’Ordenació de la Seguretat Social com a favorables. Fins a aquesta campanya, els imports abonats a les empreses van ascendir a 8.204.093,93 €.

Certificats “Bonus” i “Zero és +”

El 2014, MC MUTUAL va impulsar dos certifcats nous per reconèixer aquelles empreses que han obtingut el Bonus i les organitzacions amb més de 50 treballadors que, en un període de cinc anys, no han registrat cap accident de treball o malaltia professional amb baixa. Aquest últim reconeixement es va concedir a dotze empreses.

Page 65 - Memoria 2014 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2014 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »