Page 64 - Memoria 2014 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2014 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

Col·laboració amb l’Administració Pública

MC MUTUAL també va continuar participant en el desenvolupament dels plans d’acció de les comunitats autònomes que ho van sol·licitar. Així, el 2014 va facilitar assessorament a empreses identifcades com d’elevada sinistralitat per la Generalitat de Catalunya i va divulgar, per correu electrònic, els materials de prevenció de riscos laborals editats per l’administració catalana; va oferir assistència tècnica preventiva i assessorament a un grup d’organitzacions establert en el Pla Autonòmic de la Generalitat Valenciana, i va participar en el projecte “Empresa Segura”, a sol·licitud del Govern de les Illes Balears.

Amb l’objectiu de projectar el seu compromís amb la prevenció i difondre’l a tota la societat, MC MUTUAL també impulsa la prevenció entre les seves empreses associades i entre els treballadors autònoms adherits.

XIII Premis MC MUTUAL “Antonio Baró”a la Prevenció de Riscos Laborals

El 2014 es va celebrar una nova edició d’aquest certamen, que fomenta la prevenció en clau positiva i reconeix la tasca de les empreses, les persones i les institucions que sobresurten per la seva aposta clara per la prevenció i per dur a terme una política efcaç de protecció de la salut de les persones en l’àmbit laboral.

Promoció

Page 64 - Memoria 2014 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2014 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »