Page 63 - Memoria 2014 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2014 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

El 2014, MC MUTUAL va facilitar assessorament a les seves empreses associades i als seus treballadors autònoms adherits per ajudar-los a gestionar la prevenció a la seva organització i a analitzar les causes dels accidents de treball i les malalties professionals, i hi va col·laborar en la implantació de campanyes preventives.

Amb el mateix objectiu, va fer informes de sinistralitat, que proporcionen un major detall dels accidents i les

malalties ocorreguts i que permeten observar la seva evolució.

El nombre d’activitats d’assessorament en prevenció amb càrrec a quotes realitzades durant el 2014 va ascendir a 4.304, amb 2.861 assessoraments i 1.443 informes de sinistralitat emesos.

En aquest exercici es va consolidar també la utilització, per part de les empreses mutualistes, dels informes de sinistralitat, que poden baixar-se directament de la zona privada del web d’MC MUTUAL. Uns documents que, el 2014, van registrar 8.481 accessos en la seva versió detallada i 1.770 en la seva versió evolutiva.

També es van resoldre, en menys de setanta-dues hores, totes les consultes efectuades en el canal de comunicació Consultes de Prevenció, allotjat al web corporatiu de l’entitat.

Pla d’acció per a empreses amb especial sinistralitat

Els bons resultats obtinguts en exercicis anteriors van impulsar MC MUTUAL a donar continuïtat al Pla d’Acció en Empreses amb Sinistralitat Especial, un pro-grama específc destinat a millorar la gestió preventiva en entitats que presenten uns índexs més elevats de sinistralitat.

El 2014 van participar en el pla 142 empreses i un total d’11.570 treballadors. Per tal de millorar la seva gestió, els tècnics d’MC MUTUAL van fer 880 actuacions, destinades a assessorar-los en la implantació de campanyes de conducta preventiva responsable i a investigar els accidents de treball i les malalties professionals registrades. El resultat obtingut va suposar una reducció de la sinistralitat del 31,05%.

Assessorament

Page 63 - Memoria 2014 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2014 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »