Page 62 - Memoria 2014 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2014 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

PREVENCIÓ DE

RISCOS LABORALS

2.861 assessoraments

realitzats 1.433 informes de

sinistralitat emesos 4.934 persones formades

en prevenció

MC MUTUAL està fermament compromesa amb la prevenció de riscos laborals, per la seva contribució a la reducció de la sinistralitat laboral. Per això, fomenta l’adopció d’actituds segures entre els seus mutualistes i promou una cultura de la prevenció entre la seva població protegida, així com en la societat en general.

Les activitats preventives desenvolupades amb càrrec a les quotes de la Seguretat Social estan avalades per la certificació ISO 9001:2008, que acredita el seu alt grau de qualitat, i estan estructurades partint de quatre grans eixos d’activitat: assessorament, promoció, formació i divulgació.

Page 62 - Memoria 2014 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2014 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »