Page 60 - Memoria 2014 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2014 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

PROTECCIÓ PER CESSAMENT D’ACTIVITAT DELS TREBALLADORS AUTÒNOMS

El 2014, MC MUTUAL va concedir la prestació per cessament d’activitat a 125 treballadors autònoms, el que correspon a un 33,1% de les 378 sol·licituds resoltes. Una xifra reduïda, a causa dels exigents requisits que marcava la llei per accedir a aquesta prestació. Aquests requeriments van anar modificats per la nova Llei de mútues, que va entrar en vigor l’1 de gener de 2015.

L’import total de les prestacions concedides en aquest exercici va ser de 493.858,43 € i es van abonar 151.100,22 € en concepte de cotitzacions per contingència comuna. La durada mitjana de la prestació va ascendir a set mesos, dos més que el

2013, i l’import mitjà mensual rebut pel treballador per compte propi es va situar en 793 €, també superior al percebut en l’exercici anterior.

Els motius principals al·legats pels treballadors autònoms per optar a la prestació per cessament d’activitat van ser causes econòmiques, tècniques, productives o organitzatives, presents en un 86% de les sol·licituds. D’aquestes, se’n va concedir un 31%. La resta de motius exposats amb més freqüència van ser els relatius als treballadors autònoms dependents, amb un 7%, amb una taxa de resolució favorable del 54%.

Page 60 - Memoria 2014 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2014 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »