Page 59 - Memoria 2014 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2014 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

A causa de la seva activitat com a mútua col·laboradora amb la Seguretat Social, MCMUTUAL és molt conscient de l’impacte que causa l’absentisme, tant en l’aspecte econòmic com laboral i social, en les organitzacions, en els treballadors i en el sistema de protecció social.

Amb l’objectiu de minimitzar-lo, l’organització posa a disposició dels seus mutualistes un equip de professionals dedicats, exclusivament, a facilitar la gestióde l’absentismea les seves empreses associades.

El model MC MUTUAL de gestió de l’absentisme es caracteritza per ser innovador, diferenciat i dinàmic. Hi participen els col·lectius administratiu, diplomat en infermeria i mèdic i entre els seus avantatges principals destaca que estalvia costos laborals a les empreses, assegura un control i una agilitat majors en la gestió de les baixes i aporta valor, tant a l’empresa com als seus treballadors.

Seguint aquest model, en l’exercici 2014 els professionals d’MC MUTUAL van elaborar 162 informes relacionats amb la gestió de l’absentisme en diverses empreses. Els resultats obtinguts van ser molt positius, atès que es va observar un impacte positiu del 77% a les empreses que van treballar en programes de reducció de l’absentisme.

Totes les eines i els recursos que MC MUTUAL posa a disposició de les seves empreses mutualistes per facilitar-los la gestió de l’absentisme es poden consultar en l’apartat Gestió de l’absentisme del web corporatiu de l’entitat (www.mc-mutual.com).

A l’extranet s’allotja una funcionalitat que permet analitzar els indicadors de la incapacitat temporal per contingències comunes i professionals d’una organització i generar informes de forma automatitzada. Aquesta mateixa aplicació mostra les dades brutes i els indicadors principals d’absentisme per contingències comunes de l’entitat consultada, refecteix la seva evolució en el temps i els compara amb el conjunt d’empreses d’MC MUTUAL. Segons la informació disponible, l’anàlisi també pot incloure altres variables, com l’edat, el gènere o la distribució geogràfca, que permetin identifcar com es distribueix l’absentisme en una organització.

Gestió de l’absentisme

Page 59 - Memoria 2014 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2014 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »