Page 55 - Memoria 2014 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2014 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

Empreses amb la cobertura de contingències comunes

Treballadors amb la cobertura de contingències comunes

945.229 treballadors

protegits • 749.237

treballadors per compte d’altri • 195.992

treballadors autònoms

75,69% població protegida

coberta en la contingència comuna 119.508 empreses

cobertes

2013 2013 2014 2014

Page 55 - Memoria 2014 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2014 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »