Page 54 - Memoria 2014 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2014 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

CONTINGÈNCIES COMUNES

L’increment de població protegida registrat per MC MUTUAL va ser més evident encara en l’àmbit de les contingències comunes, amb un creixement del 5%. El 2014, l’entitat tenia 945.229 treballadors coberts en l’accident no laboral i la malaltia comuna, 195.992 dels quals eren treballadors autònoms, un 4,81% més, i 749.237 eren treballadors per compte d’altri, un 5,05% més que el 2013. Aquests últims representaven ja un 75,69% de la població protegida en les contingències professionals.

També va créixer notablement el nombre d’empreses que va confiar en MC MUTUAL per

assegurar les contingències comunes: 119.508 organitzacions, un 5,58% més que les que van contractar aquesta contingència en l’exercici anterior.

Page 54 - Memoria 2014 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2014 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »