Page 52 - Memoria 2014 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2014 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

Tipologia

Import atorgat

2013

Import atorgat

2014

Ajuda atur 143.000€ 142.000€

Ajudes estudis fills pensionistes 82.000€ 94.000€

Eliminació de barreres arquitectòniques 71.902,89€ 45.936,62€

Ajudes tècniques no reglamentàries (llit clínica, matalàs antiescares, grua, cadira bany, etc.)

14.226,44€ 27.966,60€

Ajudes vídues i orfes 27.800€ 27.400€

Ajudes familiars (despeses de lloguer/hipoteca, deutes, despeses extraordinàries per malaltia, jardí d'infants/es-tudis fills, etc.)

13.801,36€ 23.666,22€

Ajudes a domicili (atenció personal, tasques de la llar, acompanyament, atenció de fills menors, etc.)

3.529,90€ 19.678,77€

Adaptació de vehicles 36.685,04€ 17.829,58€

Ajuda per a pròtesis especials (esportives, aquàtiques...) 6.308,38€ 8.079,72€

Ajudes en formació i inserció laboral - 2.400€

Ajudes per a teràpies o activitats no reglades - 206,01€

Altres 2.642€ 3.424,91€

Despeses acompanyants 448.057,68€ 556.819,70€

Total 849.953,69€ 981.408,13€

Prestacions especials concedides

Page 52 - Memoria 2014 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2014 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »