Page 48 - Memoria 2014 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2014 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

Casos d’Invalidesa, mort i supervivència tramitats per grau

Durada mitjana indemnitzable per pagament directe o delegat

Dies en 2013 Dies en 2014

pagament directe

58,53 59,30

pagament delegat

25,52 25,97

TOTAL 31,66 32,24

GRAU PRESTACIÓ

Nombre de casos 2013

nombre de casos 2014

% sobre total

Increment

Barem 894 956 80,20% 6,94%

Incapacitat permanent parcial 65 51 4,28% -21,54%

Incapacitat permanent total 118 110 9,23% -6,78%

Incapacitat permanent absoluta 13 6 0,50% -53,85%

Gran Invalidesa 4 3 0,25% -25,00%

Mort 80 66 5,54% -17,50%

TOTAL 1.174 1.192 100,00% 1,53%

Protecció econòmica

MC MUTUAL també ofereix a la seva població protegida la cobertura econòmica que es deriva de les contingències professionals i assumeix les prestacions per risc durant l’embaràs i la lactància natural i la prestació per atenció de menors afectats per càncer o alguna altra malaltia greu.

En aquest àmbit, l’any 2014, el model de gestió de les contingències professionals implantat en l’organització va tornar a quedar avalat, ja que va presentar un bon percentatge de la despesa d’incapacitat temporal sobre les quotes meritades: un 10,71%.

Page 48 - Memoria 2014 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2014 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »