Page 45 - Memoria 2014 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2014 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

l’accident de treball i de la malaltia professional i compta amb els mitjans tècnics més adequats en cada cas i amb un equip de professionals especialitzats, que es mantenen en una procés constant de formació contínua.

El 2014, un 88,62% dels treballadors lesionats van ser atesos a la xarxa assistencial pròpia de la mútua, cosa que representa 84.682 treballadors, 14.133 dels quals van fer sessions de rehabilitació.

% s/total

Lumbàlgia 11,5

Esquinços lligament del turmell 7,9

Ferida incisocontusa sense complicació 7,4

Contusió extremitats inferiors, zona pèlvica 6,8

Contusions extremitats superiors 6,0

Cervicàlgia 5,5

Síndrome de fuetada cervical 4,5

Esquinç canell, mà, dit 3,0

Ruptura fibril·lar muscular 2,6

Diagnòstics principals any 2014

Page 45 - Memoria 2014 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2014 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »