Page 42 - Memoria 2014 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2014 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

Distribució dels accidents de treball per lloc d’ocurrència

Distribució de la sinistralitat per sector d’activitat

ntre de treball habitual 31.597 77.31%

ere 5.639 13.8%

esplaçament 1.967 4.81%

altre centre de treball 1.667 4.08%

L 40.870 100%

Nota: No inclou malalties professionals

Nota: Només inclou les dades referents a treballadors per compte d’altri

2013 2014

Agricultura i pesca

Indústria Construcció Comerç Serveis

Page 42 - Memoria 2014 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2014 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »