Page 39 - Memoria 2014 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2014 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

Gràfic Evolució taxa sinistralitat sobre població protegida mitjana

L’inici de la recuperació de l’economia i la generació d’ocupació en alguns dels sectors més afectats per la crisi econòmica i que tradicionalment acumulen major accidentalitat van fer repuntar, per bé que lleugerament, les xifres de sinistralitat en l’exercici 2014. La taxa de sinistralitat sobre població protegida mitjana, la que relaciona l’evolució de la sinistralitat amb la variació registrada en la població, es va incrementar en un 1,42%.

Els accidents amb baixa van augmentar un 8,09%, mentre que els que no van comportar una baixa mèdica es van incrementar només en un 0,50%.

Malgrat el lleuger repunt de la sinistralitat, cal destacar que la reducció assolida en els últims anys continua sent molt positiva.

La gravetat de les lesions registrades entre la població protegida per l’entitat manté la mateixa proporció d’anys anteriors i podem ressaltar que un 98,77% van ser lleus, un 1,14% greus i un 0,09% van ser accidents mortals.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Page 39 - Memoria 2014 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2014 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »