Page 37 - Memoria 2014 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2014 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

En la cobertura de les contingències professionals, MC MUTUAL va protegir 1.029.087 persones, un 2,23% més que en l’exercici anterior. D’aquestes, 989.931 eren treballadors per compte d’altri, un 2,37% més que el 2013, i 39.156, treballadors autònoms. El 2014, el nombre de treballadors per compte propi que va optar per contractar la cobertura de l’accident de treball i la malaltia professional va patir un lleuger descens, d’un 1,20%.

Analitzant la composició de la població protegida per l’entitat, cal destacar la consolidació de la presència de la dona en les plantilles de les

empreses mutualistes i entre les treballadores autònomes adherides, que en els últims anys ha anat augmentant fins a assolir el 47,64% del total.

En la mateixa línia, també es va incrementar el nombre d’empreses que van confiar en MC MUTUAL per tenir cura de la salut laboral del seu equip humà, un 1,88% més. A finals de 2014, l’entitat tenia 164.645 empreses mutualistes repartides per tot el territori espanyol. Per comunitats autònomes, Catalunya és la que concentrava més organitzacions associades, amb un 27,31% de la cartera, seguida d’Andalusia, amb un 14,93% del total.

164.645 empreses

associades 1.029.087 treballadors

protegits • 989.931

treballadors per compte d’altri • 39.156 treballadors autònoms

Page 37 - Memoria 2014 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2014 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »