Page 36 - Memoria 2014 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2014 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

La tendència positiva manifestada pel mercat laboral espanyol, que va registrar un augment en el nombre d’afiliats a la Seguretat Social per primera vegada des de l’exercici 2007, també es va fer evident a MC MUTUAL, que va incrementar la seva població protegida i va augmentar la seva quota de mercat, que es va situar en el 7,98%.

Evolució de la quota de mercat

Contingències professionals

2012 2013 2014

Nota: Correspon als treballadors protegits per compte d’altri

Page 36 - Memoria 2014 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2014 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »