Page 35 - Memoria 2014 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2014 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

18 de juliol, pel qual es regulen certs aspectes de la gestió i el control dels processos d’incapacitat temporal en els primers 365 dies de la seva durada. D’entre les seves múltiples novetats, podríem destacar que les mútues podran fer el seguiment i el control dels processos d’incapacitat temporal per contingència comuna des del primer dia de la baixa i podran, fins i tot, formular propostes motivades d’alta mèdica adreçades a la Inspecció Mèdica dels Serveis Públics de Salut, cosa que hauran de posar en coneixement del treballador; la introducció d’un procediment específic de determinació de la contingència causant de la incapacitat temporal, de la iniciació de la qual es donarà trasllat al treballador quan no s’hagi iniciat a instància seva; l’establiment d’un protocol de temporalitat per a l’emissió dels comunicats de confirmació de baixa mèdica, basats en el diagnòstic mèdic, però també en l’ocupació i l’edat del treballador; i la millora del sistema de comunicació de les baixes perquè sigui un procés diari de comunicació de les noves baixes dels serveis públics de salut a l’INSS i d’aquest a les mútues. La norma va entrar en vigor l’1 de setembre.

R.D. 625/2014: gestió i control dels processos d’incapacitat temporal en els primers 365 dies de la seva durada.

Page 35 - Memoria 2014 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2014 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »