Page 30 - Memoria 2014 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2014 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

seves dades encara queden lluny del 2,4% registrat als Estats Units.

El 2014 es va confirmar també el canvi de tendència en la situació del mercat laboral a Espanya. Tenint en compte les dades publicades en l’Enquesta de Població Activa (EPA), per primera vegada des de 2007 es va crear ocupació i es va tancar l’exercici amb un 2,53% més de persones ocupades que l’any anterior. Un increment de 433.900 persones amb ocupació que, en xifres totals, sumaven 17,5 milions d’ocupats i auguraven l’inici de la recuperació del

Segons dades publicades per l’Institut Nacional d’Estadística (INE), l’economia espanyola va créixer un 1,4% en el conjunt de l’exercici 2014 i va assolir el seu primer repunt en sis anys, gràcies a les aportacions del consum i la inversió.

Uns bons resultats que, units a la bonança de l’economia alemanya, van permetre que la zona euro tanqués amb un creixement interanual del 0,9%, malgrat mantenir-se l’estancament a Itàlia i França i la contracció a Grècia. L’economia de la Unió Europea també va créixer, un 1,3%, però les

EL NOSTRE ENTORN

Page 30 - Memoria 2014 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2014 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »