Page 21 - Memoria 2014 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2014 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

PERFIL DE L’ORGANITZACIÓ

MC MUTUAL és la Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social número 1. La seva raó social és Mutual Midat Cyclops i, tal com es descriu en els estatuts de l’entitat, és una associació d’empresaris amb personalitat jurídica pròpia que gaudeix de capacitat per adquirir, posseir, gravar i alienar béns, fer totamena d’actes i contractes i exercir drets o accions, tot això ordenat a la realització dels objectius que té encomanats i de conformitat amb allò que disposen el reglament sobre col·laboració en la gestió de la Seguretat Social i les seves disposicions d’aplicació i desenvolupament.

És una entitat sense ànim de lucre autoritzada pel Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social i sotmesa a la seva vigilància i tutela.

Els orígens d’MC MUTUAL es remunten a la primera organització que va operar en el sector, la Previsión, que va ser fundada l’any 1901 per un grup d’empresaris que volien assegurar els riscos dels seus treballadors en l’àmbit laboral. Anys més tard, després de nombrosos processos de fusió i absorció, acabaria naixent MC MUTUAL, l’entitat que, avui dia, té més anys d’experiència en l’atenció de la salut dels treballadors a Espanya.

MC MUTUAL és la Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social número 1.

Page 21 - Memoria 2014 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2014 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »