Page 18 - Memoria 2014 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2014 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

La Memòria 2014 d’MC MUTUAL resumeix l’activitat econòmica i social desenvolupada per l’organització i recull el seu compromís amb la responsabilitat social i la gestió responsable dels recursos.

La informació publicada en aquest informe prové dels aplicatius propis de gestió de l’organització i, en alguns casos, que s’indiquen en el document, són fruit d’una estimació a partir de criteris que es detallen en els apartats corresponents.

Des de fa vuit anys, aquest document s’elabora seguint els principis continguts en la Guia per a l’elaboració de memòries de sostenibilitat, publicada per la Global Reporting Initiative (GRI), estàndard G3, versió 3.1; un model que permet que l’organització sàpiga quin impacte té la seva actuació en els grups d’interès amb què interactua.

En coherència amb la seva aposta per la sostenibilitat i la conservació del medi ambient, l’informe anual d’MC MUTUAL es publica exclusivament en format digital i es pot consultar lliurement a www.mc-mutual. com i al portal corporatiu de l’entitat. MC MUTUAL també difon algunes còpies, en format electrònic, entre els col·lectius principals amb què interactua.

SOBRE LA MEMÒRIA

Page 18 - Memoria 2014 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2014 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »