Page 16 - Memoria 2014 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2014 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

CORPORATIUS

›› Solidesa econòmica:

•• Resultat positiu de 100,31 milions d’euros en la gestió de la Seguretat Social.

•• Les quotes meritades van ascendir a 733,45 milions d’euros.

•• La rendibilitat es va situar en el 13,7%.

›› Millora de la quota de mercat, que es va situar en un 7,98%.

›› Més d’1,1 milions de persones protegides i més de 164.645 empreses associades.

›› Avenços en el Pla de Qualitat Sanitària.

›› Renovació de la xarxa assistencial:

•• Es va traslladar el centre ubicat al carrer Cartagena de Madrid a unes instal·lacions noves del número 73 del mateix carrer. •• Es van fer obres de millora a la clínica MC MUTUAL del carrer Copèrnic i al centre del carrer Provença, a Barcelona; al centre de Reus; al local del carrer Rodríguez San Pedro, a Madrid; als centres d’Oliva; Pamplona; i al centre de Fuenlabrada.

›› Satisfacció respecte del servei rebut:

•• Els pacients atesos a les clíniques MC MUTUAL i als centres assistencials valoren la seva satisfacció amb un 8,70 sobre 10.

•• Les empreses estimen en un 8,1 sobre 10 la seva satisfacció amb MC MUTUAL.

›› Impuls de 94 accions per donar resposta a les 733 queixes, reclamacions, suggeriments i agraïments rebuts de la població protegida.

›› Renovació de les certifcacions ISO 9001:2008, que avalen la qualitat de:

•• l’atenció sanitària prestada a les clíniques MC MUTUAL.

•• les activitats preventives desenvolupades amb càrrec a quotes de la Seguretat Social.

›› Nova aplicació d’MC MUTUAL.

›› 5a avaluació de factors del risc psicosocial: gran resposta de l’equip humà, amb una satisfacció del 7,8 i una participació del 75%.

›› Implantació de noves funcionalitats en l’extranet.

CONTINGÈNCIES PROFESSIONALS

›› Bonpercentatgede la despesad’incapacitat temporal sobre quotes meritades: 10,71%.

›› Més població protegida: 1.029.087.

•• 989.931 treballadors per compte d’altri •• 39.156 treballadors autònoms

›› Atenció sanitària de qualitat:

•• Clíniques MC MUTUAL:

-- 2.808 intervencions quirúrgiques, 787 de les quals a través de cirurgia major ambulatòria.

-- 6.418 urgències ateses.

-- 24.677 visites a consultes externes. -- 33.052 sessions de rehabilitació.

ÈXITS MÉS

RELLEVANTS DE 2014

Page 16 - Memoria 2014 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2014 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »