Page 13 - Memoria 2014 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2014 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

Com a conseqüència d’aquest increment de treballadors protegits, les quotes meritades també van ser superiors i van arribar als 733,45 milions d’euros. La gestió responsable dels recursos ens va permetre assolir una rendibilitat del 13,68%, un resultat positiu de 100,31 milions d’euros, que destinem a contribuir als fons públics de la Seguretat Social.

El 2014 també es van resoldre favorablement més del 33% de les sol·licituds de prestacions per cessament d’activitat dels treballadors autònoms; vam atendre més casos per risc durant l’embaràs i la lactància natural, 5.749, i vam abonar 2.187.003 d’euros en concepte de prestacions per a l’atenció de menors afectats per càncer o alguna altra malaltia greu.

Uns bons resultats que vam aconseguir mantenint l’excel·lència dels serveis oferts als nostres grups d’interès i el seu alt grau de satisfacció amb la nostra organització. Unes dades que extraiem de les enquestes de satisfacció efectuades als pacients atesos als nostres centres assistencials i a les clíniques MC MUTUAL, així com a les nostres empreses associades, que van valorar la seva confança amb l’organització amb un 8,7 i un 8,1, respectivament.

Tot això no hagués estat possible sense la gran professionalitat del que va ser Director General d’MC MUTUAL durant gran part de l’any 2014, el senyor Francisco Hernández, i sense la implicació i la dedicació de tot l’equip humà d’MC MUTUAL. Un grup de professionals que ha demostrat, una vegada

més, la seva gran vocació de servei i la seva capacitat d’involucrar-se amb la missió de l’organització. Un equip de persones a les quals, des d’aquí, vull agrair el seu suport en els meus primers mesos al capdavant de l’organització.

La seva dedicació, els bons resultats assolits i la capacitat d’adaptació als canvis que hem demostrat sempre em fan estar convençut, una vegada més, que estem preparats per continuar assumint nous reptes que ens permetin continuar garantint la millor atenció de la salut laboral dels nostres mutualistes.

Eduardo Vidal

Director General d’MC MUTUAL

Page 13 - Memoria 2014 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2014 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »