Page 12 - Memoria 2014 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2014 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

Apreciats mutualistes,

Em complau adreçar-me a vostès des de les pàgines d’aquesta memòria, la primera que signo com a Director General de l’organització, per resumir-los l’acompliment d’MC MUTUAL durant l’any 2014.

Un exercici que podemqualifcar de molt positiu, tenint en compte tant els resultats econòmics obtinguts com el grau d’excel·lència assolit en totes les nostres línies d’actuació.

L’any 2014 va estar marcat per l’inici de la recuperació del mercat laboral espanyol, que va crear ocupació, per primera vegada, després de l’inici de la crisi econòmica i fnancera.

Un augment de la població activa global, que també va impactar en la nostra organització i es va traduir en un 2,77% més de població protegida, amb un total d’1.185.923 persones. D’aquestes, 989.931 eren treballadors per compte d’altri i 195.992, autònoms. Paral·lelament, també es va incrementar un 1,88% el nombre d’empreses associades, que a fnals de l’exercici ascendien a 164.645 i representaven el 7,98% de la quota de mercat.

En l’àmbit de les contingències comunes, l’augment de població protegida registrat va ser encara més notable i es va situar en el 5%, amb 945.229 persones cobertes, que representen un 79,7% de la població protegida per l’organització.

carta del

director general

Page 12 - Memoria 2014 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2014 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »