Page 107 - Memoria 2014 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2014 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

Saragossa, o en esdeveniments organitzats per l’Institut de Seguretat i Higiene en el Treball, administracions autonòmiques, i algunes universitats.

Coneixement jurídic

Amb l’objectiu de facilitar el dia a dia professional dels seus mutualistes i col·laboradors, MC MUTUAL difon també el seu ampli coneixement jurídic en matèria de Seguretat Social.

En aquest sentit, durant l’any 2014 l’entitat vaorganitzar cent vint sessions informatives, en què es van analitzar diversos aspectes relacionats amb l’actualitat normativa i l’activitat desenvolupada per les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social. Els advocats dels serveis jurídics de l’entitat també van impartir, en dotze ocasions, un Curs Bàsic de Seguretat Social.

Amb el mateix objectiu, es van e la publicació Novetats Legislati els canvis normatius principals q sector de les mútues en aquest

Reconeixements rebuts

El 2014, MC MUTUAL va rebre diversos reconeixements:

›› XIV Congrés Nacional Societat Espanyola de Traumatologia Laboral (SETLA). Premi a la comunicació “Curas con miel, nuestra experiencia desde el 2010. Autors: Ana Belén García Jiménez, Manuel Torres Vázquez i Aránzazu Jiménez Blanco.

›› Premi CambraTerrassa a la Gestió del Talent, la Formació i el Coneixement, en reconeixement a la contribució d’MC MUTUAL a la millora de la competitivitat.

›› Q Sostenible Evolution als centres de Madrid-Cartagena, Pamplona, Saragossa, Bilbao, Fuenlabrada, Huelva i Barcelona-Sants.

Page 107 - Memoria 2014 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2014 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »