Page 106 - Memoria 2014 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2014 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

comunicacions orals i catorze pòsters; la intervenció en dos tallers; la publicació de quatre treballs científcs i una tesi doctoral, i la seva col·laboració en sis esdeveniments com a presidents o moderadors de taula.

I, amb l’objectiu d’incrementar l’activitat docent dels professionals sanitaris d’MC MUTUAL, també es va elaborar un mapa amb els convenis que manté l’organització amb universitats i altres grups d’interès, en què s’estableix la col·laboració en activitats científques, tècniques, culturals i acadèmiques.

MC MUTUAL també està compromesa amb la qualitat i la seguretat dels serveis sanitaris. En aquest sentit, el 2014 va subscriure dos acords de col·laboració amb la Universitat Miguel Hernández per donar suport al projecte “Antena de Calidad” i amb la Fundació Avedis Donabedian, a f de promoure, conjuntament, activitats relacionades amb aquest àmbit.

En el mateix exercici també es va renovar el conveni de col·laboració amb la Fundació Biblioteca Josep Laporte, de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb l’objectiu de facilitar l’accés al personal sanitari de l’organització a una literatura biomèdica de qualitat, a través de la Biblioteca Digital de Medicina MC MUTUAL, accessible des de la intranet de l’entitat.

Coneixement preventiu

MC MUTUAL va participar també, com a ponent, en diversos actes vinculats a la promoció i la divulgació de la prevenció de riscos laborals organitzats per entitats externes.

El 2014, MCMUTUAL va difondre el seu coneixement en matèria de seguretat i salut laboral en quinze activitats, que pertanyien a dotze esdeveniments diferents. Entre aquestes cal destacar la participació de diversos professionals de l’entitat en el XII Congrés Internacional de Prevenció de Riscos Laborals, ORP 2014, celebrat a

Page 106 - Memoria 2014 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2014 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »