Page 103 - Memoria 2014 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2014 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

El 2014 es van ampliar les iniciatives solidàries en què van participar MC MUTUAL i el seu equip humà, respectant sempre la legislació que regula les activitats que poden desenvolupar les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social. En el marc del projecte KOSMO es van desenvolupar les accions següents:

›› Associació contra el Càncer (AECC): MC MUTUAL va recollir més de 5.000 euros per destinar-los a la lluita contra el càncer en la col·lecta anual d’aquesta associació, a les taules instal·lades als centres de Barcelona, Madrid Rodríguez San Pedro, Màlaga i València. També es van instal·lar onze guardioles als centres de La Corunya, Barcelona, Granada i Madrid.

››

Teaming : El 2014, 584 persones van col·laborar amb aquesta iniciativa, que consisteix a donar un euro de la nòmina mensual per col·laborar amb un projecte solidari. Amb aquests donatius, es va proporcionar ajuda a famílies i menors en risc d’exclusió social del centre de dia de Menors “Santa Ana” Nazaret; es va facilitar un servei d’ajuda domiciliària a famílies amb flls afectats de fbrosi quística, per ensenyar-los tècniques de fsioteràpia, a través de l’Asociación Española de Fibrosis Quística, i es va col·laborar amb l’Asociación Tierra de Hombres, de La Corunya, en el projecte “Viaje hacia la Vida”, que facilita el trasllat a Espanya de nens i nenes africans per ser intervinguts de diferents patologies greus.

Solidaritat

Associació Projecte Període Euros destinats

Centre de dia de menors “Santa Ana” Nazaret

Ajuda a famílies i menors en risc

d'exclusió social

Octubre 2013 a març 2014

1.700 € (de gener a

març 2014)

Asociación Española de Fibrosis Quística

Servei a les famílies amb nens i nenes per ensenyar-los tècniques

de fisioteràpia

De març a setembre 2014

3.445 €

Tierra de Hombres

Ajuda per operar nens i nenes africans amb malalties greus

D'octubre 2014 a

març 2015

1.734 € (d'octubre a desembre 2014)

Page 103 - Memoria 2014 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2014 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »