Page 101 - Memoria 2014 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2014 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

El 2014 es van donar de baixa quaranta-vuit equips informàtics, cent vint-i-cinc monitors, cent noranta-una impressores, vint-i-cinc faxos, dos escàners, dos projectors i un SAI, que van ser donats a l’associació sense ànim de lucre Andròmines. Una associació que treballa per a la inserció sociolaboral de persones en risc d’exclusió i que disposa dels certificats de gestió ambiental ISO 14001:2004 i EMAS per a totes les seves activitats.

›› Residus sanitaris: el seu tractament depèn del tipus de material de què estiguin compostos.

•• Els residus sòlids urbans i els residus sanitaris assimilables a urbans són els que es generen a les àrees dels centres en què no es fan activitats sanitàries o els materials el risc específc d’infecció dels quals es limita a l’interior dels centres sanitaris. S’envasen i s’eliminen seguint les pautes que marca la legislació vigent.

•• Els residus sanitaris especials i els residus de naturalesa química estan subjectes a requeriments especials des del punt de vista sanitari i mediambiental, tant dins com fora del centre sanitari. Es recullen en recipients rígids rebutjables, imperforables i impermeables, que són degudament identifcats, subministrats i recollits per una empresa gestora autoritzada. El 2014 es van eliminar els residus de naturalesa química, atès que MC MUTUAL disposa d’equips de radiologia digital a tots els seus centres. En aquest exercici, es van efectuar 2.649.211 imatges radiològiques digitals i 105.103 estudis radiològics, i es van digitalitzar i incloure en la història clínica del pacient totes les proves d’imatge realitzades en centres concertats aliens, per tal que tot el personal sanitari pogués consultar-les.

Page 101 - Memoria 2014 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2014 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »