Page 100 - Memoria 2014 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2014 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

Material Oficina

Paper Tòners Plàstics Higiene íntima Enderrocs

Bossa segons normativa

Contenidor segons normativa

Contenidor municipal selectiu

Gestor autoritzat

gestió residus municipals

2013 2014

Paper o cartró 24.260 kg 129.555 kg

Plàstic 7.035 kg 25.411 kg

Piles 18 kg 70 kg

Taps 220 kg 1.020 kg

2013 2014

Tòners i cartutxos 627 kg 2.301 kg

Reciclatge i destrucció de materials per gestor autoritzat

Reciclatge de tòners i cartutxos

(*) Fins a l’exercici 2013, només es facilitaven les dades de reciclatge a la província de Barcelona.

El control i el seguiment de la quantitat de materials reciclats continuen demostrant l’interès d’MC MU-TUAL per a millorar la seva gestió mediambiental.

MC MUTUAL també treballa amb diverses empreses proveïdores homologades per a la recollida i el tractament mediambiental correcte de productes obsolets o que es troben en mal estat, com ara faxos o fotocopiadores. Com a requisit, la mútua exigeix a aquestes empreses la seva associació a la fundació ECOFIMÀTICA, una entitat sense ànim de lucre l’objectiu principal de la qual és la protecció del medi ambient mitjançant una gestió adequada dels residus generats pels equips tractats.

Page 100 - Memoria 2014 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2014 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »