Page 10 - Memoria 2014 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2014 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

Apreciats mutualistes,

Un any més, m’honra presentar la Memòria d’MC MUTUAL. Un document en què hem resumit tota l’activitat duta a terme durant l’exercici 2014, amb l’objectiu de complir la missió de tenir cura de la salut laboral de les persones, de forma responsable.

Una actuació que, tal com es recull en aquest informe, desenvolupem tenint en compte criteris de responsabilitat social i sostenibilitat, escoltant les demandes dels nostres grups d’interès i responent-hi. Perquè volem avançar conjuntament amb tots els col·lectius amb què interactuem i oferir-los un servei més pròxim i millor.

L’any 2014 vam viure un període en què es va entreveure l’inici de la recuperació del mercat laboral espanyol, amb dades positives, com un increment en la població protegida i les empreses associades, i altres de negatives, com l’empitjorament de la sinistralitat registrada a les nostres empreses mutualistes, fruit de l’increment de la seva activitat.

Amb tot això, a MC MUTUAL vam demostrar, una vegada més, que sabem adaptar-nos a l’entorn i que gestionem els recursos amb efcàcia i solvència. Així, novament, presentem uns bons resultats econòmics i una rendibilitat que ens va permetre continuar focalitzant la nostra atenció a cercar la satisfacció dels nostres pacients i mutualistes.

Així, l’any 2014 vam fer millores per afavorir l’excel·lència i la qualitat de l’atenció prestada a la nostra organització, com ara la millora de la nostra xarxa assistencial i la renovació de les certifcacions que avalen la qualitat de l’atenció sanitària de les nostres clíniques i de les activitats preventives que

CARTA DEL PRESIDENT

Page 10 - Memoria 2014 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2014 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »