Page 99 - Memoria 2013 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2013 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

99 els nostres grups d’interès

Hores de formació per col·lectiu

horEs de formació

NÚM. D’EMPLEATS

MITJANA HORES PER

EMPLEAT

COL. ADMINISTRATIU 15.369 1.398 10,99

COL. SANITARI 60.076 2.641 22,75

COL. TÈCNIC 2.547 51 49,94

COL. SUBALTERN 34 5 6,80

La mútua aposta també per la capacitació efectuada amb personal propi. Així, el 2013, el 57,14% de les accions grupals realitzades (quaranta-quatre de setanta) van ser efectuades per quaranta-vuit formadors interns. En aquest sentit, cal destacar la tasca realitzada pels formadors administratius interns, que van impartir una formació molt propera i adaptada al lloc de treball del col·lectiu administratiu. Durant el 2013 van realitzar vint-i-dues accions de formació que van arribar a 675 persones.

Després de cada acció formativa, s’analitza l’opinió dels participants i, el 2013, la puntuació mitjana recollida es va situar en el 8,4 sobre 10 i les persones participants van manifestar la seva voluntat de seguir en el procés de formació contínua.

Per tal de potenciar el desenvolupament de les persones en l’organització, MC MUTUAL també aplica el programa de millora contínua AVANÇA. El 2013, la gestió de l’acompliment consistia en: l’avaluació competencial, l’avaluació del rendiment i l’avaluació del lideratge.

I, per tal de donar resposta a les necessitats detectades en l’avaluació del lideratge efectuada l’any anterior, el 2013 es va posar en marxa el Pla Sinapsi, una formació dirigida a tots els líders de l’organització per a millorar la comunicació i el diàleg amb els seus equips.

També en el marc de l’Escola de Direcció MC MUTUAL, i amb l’objectiu de formar líders que creïn equips i promoguin la participació i la implicació de tot l’equip humà amb l’entitat, es va donar continuïtat al programa de formació de lideratge Equipa-t, adreçat a les persones que s’incorporen a llocs de responsabilitat; i al Programa de Direcció i Gestió d’MC MUTUAL, impartit en col·laboració amb la Universitat Oberta de Catalunya.

I, en el programa de carreres professionals per al personal sanitari, iniciat el 2008, es va concedir l’accés al grau corresponent a 239 de les sol·licituds presentades l’any anterior.

Page 99 - Memoria 2013 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2013 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »