Page 97 - Memoria 2013 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2013 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

97 els nostres grups d’interès

CONCEPTe EMPLEAts

IMPORT TOTAL

ASSEGURANÇA MÈDICA

704 679.801

LLOGUER HABITATGE 51 266.168 XEC LLAR D’INFANTS 82 160.376 BITLLET TRANSPORT 240 123.317 FORMACIÓ 63 24.253 XEC INFORMÀTICA 2 1.346 ASSEGURANÇA DENTAL

19 822

TOTAL 1.256.083

Retribució fexible

Desenvolupament professional

MC MUTUAL posa a disposició de tot el seu equip humà un procés de formació contínua que s’inicia amb un Pla d’Acollida i, posteriorment, dissenya un itinerari formatiu específc, en funció del lloc de treball que s’exercirà. Anualment, s’identifquen les necessitats de cada col·lectiu i es planifquen les accions que es realitzaran i es valora l’impacte de la formació oferta en l’exercici anterior.

Per afavorir la conciliació de la vida personal i laboral, com a norma general, totes les accions de formació es programen en horari laboral.

*

El 2013, es van realitzar 304 accions grupals i individuals que van tenir 4.095 participants.

Page 97 - Memoria 2013 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2013 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »