Page 96 - Memoria 2013 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2013 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

96

Foment del benestar

Per tal de disposar d’un equip humà motivat, MC MUTUAL garanteix estabilitat laboral i proporciona una retribució justa.

L’import mitjà per empleat destinat a benefcis socials el 2013 va ser de 1.681,18 €.

Benefcis socials

Page 96 - Memoria 2013 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2013 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »