Page 92 - Memoria 2013 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2013 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

92

>> Enquestes de satisfacció periòdiques , amb l’objectiu de conèixer la conformitat del seu equip humà respecte de la formació rebuda, el clima laboral o els riscos psicosocials. El 2013 es va realitzar l’enquesta e-Map, de clima laboral, que va aconseguir una participació del 80%, la més alta registrada de l’entitat, i uns resultats molt satisfactoris, ja que un 81% de persones es van mostrar altament compromeses amb l’organització.

>> Altres canals de comunicació : el portal corpora-tiu, que disposa d’un apartat dedicat a la respon-sabilitat social; el rescataideas, una bústia interna de suggeriments que el 2013 va rebre 216 pro-postes; la revista de comunicació interna, i el con-fdencial PRL, un canal habilitat per a recollir els problemes interns de funcionament o relacionals que es presentin en l’organització.

>> Concursos , en què es fomenta la participació de l’equip humà de l’entitat. Anualment s’escull la millor felicitació nadalenca d’una àrea funcional o unitat de gestió i, de forma biennal, s’escullen els millors dibuixos, presentats pels flls o familiars dels empleats, per convertir-los en la felicitació d’aniversari per als treballadors d’MC MUTUAL.

Page 92 - Memoria 2013 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2013 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »