Page 91 - Memoria 2013 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2013 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

91 els nostres grups d’interès

També va assolir el notable la satisfacció manifestada pels col·laboradors respecte del servei que MC MUTUAL presta a les empreses de la seva cartera, amb un 8,29 sobre 10. Van destacar l’amabilitat, la professionalitat i la disponibilitat de l’equip humà de la mútua com els ítems més ben valorats en aquest àmbit.

Comunicació amb el seu equip humà

La comunicació d’MC MUTUAL amb el seu equip humà es caracteritza per la fuïdesa, la proximitat i la bidireccionalitat. Per facilitar el diàleg, l’entitat disposa les eines i canals de comunicació següents:

>> Bloc de Direcció General , en què s’expressen opinions i refexions sobre temes d’actualitat que puguin afectar l’organització i es convida tot l’equip humà a participar-hi. El 2013 es van publicar cinquanta-vuit entrades i es van registrar 32.882 visites i setanta-sis comentaris.

>> Sessions informatives presencials , organitzades a totes les unitats de gestió, en què el director general i el director general adjunt van resumir l’acompliment de la mútua en l’exercici anterior, van realitzar una previsió sobre l’any següent i van respondre totes les qüestions que se’ls van plantejar.

>> Esmorzars amb RRHH , en què 240 persones van poder plantejar al director de Recursos Humans de l’entitat les seves inquietuds i els seus dubtes respecte de la seva situació laboral, així com re-ferents a altres temes de l’àmbit competencial dels recursos humans. Es van organitzar disset reunions arreu del territori espanyol.

Page 91 - Memoria 2013 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2013 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »