Page 90 - Memoria 2013 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2013 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

90

Amb el mateix objectiu de mantenir informats els seus mutualistes i col·laboradors, MC MUTUAL va organitzar 262 esdeveniments , en què es van analitzar temes d’actualitat relacionats amb l’activitat diària de la mútua, als quals va convidar tots els seus grups d’interès. D’entre les jornades celebrades el 2013, cal destacar les que es van organitzar en col·laboració amb la Tresoreria General de la Seguretat Social per donar a conèixer el nou sistemadenotifcacions telemàtiques de la Seguretat Social (NOTESS). També es van organitzar jornades amb temàtiques com ara:

>> Com abordar l’absentisme des de l’empresa. Accions que funcionen.

>> Novetats en matèria laboral i de Seguretat Social. >> La pensió de jubilació després de l’entrada en vigor de la Llei 27/2011 i novetats del Reial decret llei 29/2012, sobre empleats de la llar.

>> Seguretat viària: una responsabilitat compartida. >> Què és una mútua. >> La incapacitat temporal.

>> Les responsabilitats derivades de l’accident de treball i la malaltia professional. >> La protecció social de l’autònom.

El 2013, també es va posar en marxa el Campus en línia de formació en temes de gestió administrativa, adreçat especialment als col·laboradors, en què s’ofereix for-mació relacionada amb:

>> Tràmits generals de contingències professionals i contingències comunes. >> Gestió de diferències de pagament delegat. >> Protecció de la maternitat a la feina.

>> Prestació de la incapacitat laboral. Pagament directe.

En el mateix exercici, també es va analitzar la satisfacció dels col·laboradors de l’entitat. Es va mesurar la seva conformitat respecte del servei que MC MUTUAL presta a les empreses de la seva cartera, la relació establerta amb ells i la seva satisfacció amb altres serveis que afegeixen valor.

Els despatxos professionals van valorar la seva satisfacció respecte de la col·laboració mantinguda amb MC MUTUAL amb un 8,42 en una escala de l’1 al 10. Els aspectes més apreciats d’aquesta relació van ser l’amabilitat de l’equip i la rapidesa i l’efectivitat en la resolució de consultes.

Page 90 - Memoria 2013 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2013 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »