Page 89 - Memoria 2013 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2013 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

89 els nostres grups d’interès

>> Butlletí normatiu : MC MUTUAL també remet diàriament un resum informatiu amb actualitat legislativa, notícies del sector, novetats generades per l’entitat, enllaços d’interès i comentaris jurídics a un grup de subscriptors que, a fnals del 2013, sumaven més de 8.200 usuaris.

>> Publitrameses electròniques : Per a l’enviament de comunicacions per correu electrònic, l’entitat té una base de dades formada per més de dinou mil adreces. L’enviament de publitrameses elec-tròniques se segmenta segons el públic objectiu i se supervisa per saber quina informació resulta més atractiva per als grups d’interès de l’entitat. El 2013, les comunicacions més seguides van ser les referents a les despeses d’administració, la gestió de l’absentisme i les circulars personalit-zables.

>> Xarxes socials : El 2013, MC MUTUAL va incre-mentar la seva presència i participació en diver-ses xarxes socials, hi va facilitar informació sobre la seva activitat diària i hi va interactuar amb tots els agents que així ho van sol·licitar. Al fnal de l’exercici, MC MUTUAL tenia 1.653 seguidors a Linkedin, 454 seguidors a Twitter i 215 “M’agra-da” a Facebook. En aquest període, també va te-nir presència a You Tube, Vimeo i ISSUU.

Page 89 - Memoria 2013 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2013 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »