Page 87 - Memoria 2013 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2013 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

87 els nostres grups d’interès

Cartelleria digital

Durant l’exercici 2013es va continuar avançant en el projecte de dotar tots els centres assistencials de l’entitat amb el nou sistema de cartelleria digital, amb la licitació de quaranta-vuit pantalles informatives noves.

Un canal de comunicació que té com a objectiu fer més agradable l’espera al treballador protegit i facilitar-li informació sobre els serveis que presta MC MUTUAL, tràmits administratius, cultura preventiva, hàbits de vida saludables…

Materials informatius

També es van editar fullets nous dirigits al treba-llador protegit amb informació pràctica sobre la prestació per risc durant l’embaràs i la lactància natural per a treballadores per compte propi i per compte d’altri, sobre seqüeles, sobre treball social i sobre prestacions especials.

Page 87 - Memoria 2013 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2013 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »